پس از چندین سال تجربه میزبانی و انجام انواع شبیه سازی های مجازی نبرد، تیم GJTF هدف خود را ارائه واقعی ترین تجربه برای اعضای خود در نظر گرفته است. تمامی امکانات در راستای هر چه بیشتر طبیعی جلوه دادن محیط جنگ مورد استفاده قرار گرفته است و در کنار رعایت سخت گیرانه قوانین و انظباط در بین نیروهای شرکت کننده عملیات ها، تیپ شیردال موفق ترین تیم در این زمینه شناخته شده است. چشم انداز های تیم GJTF صرفا آماده کردن محیطی برای تفریح یا وقت گذرانی در فضای آنلاین نیست و در این زمینه با تمامی سرور های مشابه متفاوت می باشد. تمامی عملیات های شبیه سازی شده در سرور های تیپ شیردال جنبه کاملا واقعی میدان های نبرد را حفظ می کنند. بازیکنانی که در این تیم حضور دارند افرادی حرفه ای، با تجربه، مسئولیت پذیر و با انضباطی هستند که کار تیمی و مواجه شدن با سخت ترین چالش ها را بالا ترین هدف خود قرار داده اند. همه اینها ملزم علاقمندی این افراد به حضور در شبیه سازی های نظامی با کیفیت می باشد. اعضای تیپ شیردال پس از گذراندن مراحل ضروری تمرینی، کاملا آماده رزم می باشند و از آمادگی بالایی جهت انجام عملیات های پیچیده و حساس برخوردار هستند و تمامی تلاش خود را در مسیر پیشرفت توانایی های خود در سرور متمرکز خواهند کرد