شرح عملیات تسخیر جزیره Utes
شرح عملیات ها

شرح عملیات تسخیر جزیره Utes

شرح عملیات تسخیر جزیره Utes :

? نیرو های شرکت کننده :
جوخه شاهد : کنترل پهپاد، پشتیبانی تک تیر اندازی و اطلاعات عملیات.
جوخه جاوید : ۶ نفر – تخریب پدافند هوایی .
جوخه فاتح : ۶ نفر – تخریب پدافند هوایی.
جوخه زوبین : ۵ نفر – تخریب پدافند هوایی.

? هدف :
ورود مخفیانه به جزیره تحت کنترل دشمن توسط زیر دریایی و تخریب سایت های پدافند هوایی جهت امن کردن حمله هوایی به پایگاه اصلی و فرودگاه در مرکز جزیره. پیدا کردن سایت های پدافند هوایی توسط پهپاد سبک جوخه شاهد، مخابره کردن محل دقیق گشت زنی های دشمن و استقرار نگهبان های پادگان ها و سایت های ضد هوایی و حرکت و پاک سازی مخفیانه جوخه های جاوید، فاتح و زوبین در محدوده عملیاتی.

? نتیجه مورد انتظار :
اطاعت از دستورات فرماندهان جوخه ها و اجرای دقیق و سریع وظایف توسط نیروها. ارتباطات رادیویی برد بلند بین جوخه ها واضح و صریح برقرار باشد. تطبیق تاکتیک های جوخه ها با شرایط همیشه درحال تغییر و یا پیاده سازی تاکتیک جدید مناسب با شرایط. استفاده از محیط طبیعی، تجهیزات به غنیمت گرفته شده دشمن و ایجاد بهترین موقعیت جهت انجام وظایف.

? نتیجه عملیات :
تجهیزات مناسبی با تصمیم گیری فرماندهان در اختیار جوخه ها قرار گرفت. مخفی کاری جوخه ها در حرکت بین اهداف قابل قبول بود. پاکسازی مخفیانه نیرو های دشمن مستقر در سایت های ضد هوایی و پادگان ها بخوبی انجام شد. استتار نیرو ها پس از گشت زنی هلیکوپتر دشمن بطور صحیح انجام شد. ارتباطات رادیویی بین جوخه ها و فرماندهی پیشرفت بسیار خوبی داشت. استفاده از مواد منفجره کارآمد واقع شد. تطبیق با شرایط جدید و تغییر هدف درست انجام شد. پایگاه مرکزی دشمن پس از پشتیبانی هوایی نزدیک با موفقیت پاکسازی شد. تمامی افراد با کمترین تلفات پس از پاکسازی فرودگاه توسط هلیکوپتر از منطقه خارج شدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *